Vít nở có vỏ nhựa

Vít nở có vỏ nhựa là một loại vít có thiết kế đặc biệt với vỏ bọc nhựa xung quanh thân vít.

Danh mục:
Mô tả

Vít nở có vỏ nhựa là một loại vít có thiết kế đặc biệt với vỏ bọc nhựa xung quanh thân vít. Khi vặn vít vào vật liệu, vỏ nhựa mở rộng để tạo ra lực kẹp chặt và cố định. Vít nở với vỏ nhựa được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng xây dựng, điều chỉnh, và lắp đặt để cung cấp một giải pháp đơn giản và hiệu quả cho việc gắn kết vật liệu vào các bề mặt cứng.