Bu lông neo nở đinh

Bu lông neo nở đinh là một loại bu lông có đầu có đinh nhọn và vỏ nở.

Danh mục:
Mô tả

Bu lông neo nở đinh là một loại bu lông có đầu có đinh nhọn và vỏ nở. Khi bu lông được gắn vào vật liệu, vỏ nở mở rộng tạo lực kẹp chặt và ổn định. Bu lông neo nở đinh được sử dụng để gắn kết và cố định vật liệu như gỗ, tấm kim loại và các bề mặt cứng khác, đảm bảo sự chắc chắn và ổn định trong các ứng dụng xây dựng và lắp ráp.