Bu lông neo định vị

Bu lông neo định vị là một loại bu lông được thiết kế với một đầu nhọn và rãnh xoắn đặc biệt.

Danh mục:
Mô tả

Bu lông neo định vị là một loại bu lông được thiết kế với một đầu nhọn và rãnh xoắn đặc biệt. Nó được sử dụng để gắn kết và định vị các vật liệu và bộ phận trong xây dựng và công nghiệp. Bu lông neo định vị giúp đảm bảo sự ổn định và chính xác trong quá trình lắp ráp và kết nối các thành phần.